Bodywood

Scenkonst Sörmland har i augusti och september 2017 bjudit in rörelsen Bodywood till Sörmland. Du kommer att möta dem på Fristadstorget i Eskilstuna och Nyköpings torg.

Bodywood har inga gudar eller högre makter, de tror överhuvudtaget inte på att dela upp världen i hierarkiska modeller, men de tror på kraften som skapas i varje levande ting och mötet mellan dessa. Det kanske mest utmärkande med rörelsen är deras nära kontakt med naturen, och deras unika förmåga att kunna lyssna till hur växter kommunicerar med varandra. Genom lyssnandet har rörelsen samlat kunskap om omsorg och hållbarhet. Bodywood tror inte på statiska förhållningssätt eller regler, därför är deras seder och riter alltid lekfulla och i växtprocess.

Bodywood skapades enligt legenden
i det kollektiva medvetandet hos människor i skogsbefolkningar världen över.  Bodywoodrörelsen består idag av mobila besökande tempel. De drivs av Bodywoodrörelsens vårdpersonal som välkomnar alla besökare som är nyfikna på rörelsen.

Scenkonst Sörmland vill med verket Bodywood (skapat av Sandra Medina, Anna Efraimsson och Hanna Cecilia Lindqvist) kommentera individualismens normer, det mänskliga behovet av riter och mötet mellan det sekulära och det religiösa. Mer information om verket, tillhörande aktiviteter, de medverkande och upphovspersonerna kommer att finnas här på hemsidan allteftersom.

Bodywoods gyllene tempel landar på Fristadstorget mellan den 21 augusti och 2 september. Det har öppet mellan kl 11.00 - 15.00 varje dag. Klockan 12.00 varje dag kan du bevittna eller delta i en lunch-rit. Den 2 september blir det en större show på torget.

Templet flyttar sedan till Nyköpings torg den 11 - 23 september. Det har öppet mellan klockan 11.00 - 15.00 varje dag. Klockan 12.00 varje dag kan du bevittna eller delta i en lunch-rit. Den 23 september blir det även här en större show på torget.

Kommentarer (0)

Du måste vara inloggad för att kommentera