Lärarfortbildning

Film i Sörmland arrangerar fortbildning för länets lärare och pedagogiska personal.  

Vi samarbetar gärna om fortbildningar speciellt utformade efter din skolas eller kommuns behov.

NÄSTA LÄRARFORTBILDNING: Vi återkommer i höst! 

Mer information