Filmstöd

Film i Sörmland beviljar stöd till utveckling och produktion av kort- och dokumentärfilm. Vårt stöd riktar sig i första hand till unga och/eller oetablerade filmskapare över 18 år bosatta i Sörmland och kan bestå av professionell coaching, lån av teknik eller kontanta medel. 

 

Förslag på arbetsgång / Utnyttja oss maximalt

  • Idéstadiet – använd oss som bollplank för dina idéer.
  • Manusskrivandet – få feedback på ditt manus.
  • Förproduktionen – få hjälp med att hitta rätt personer för inspelningens olika funktioner.
  • Inspelningen – låna teknik samt få nyttiga tips och råd.
  • Redigeringen – låna teknik och få feedback på ditt arbete.
  • Distribution – få hjälp med att hitta distributionsmöjligheter för din film.Om du beviljas filmstöd

  • Skall det tydligt framgå i filmens för- eller eftertext att stöd erhållits från Film i Sörmland.
  • Förbinder du dig att leverera en kopia av den färdiga filmen till oss.
  • Har Film i Sörmland rätt att använda och visa filmen i icke-kommersiella sammanhang.Villkor

Den som beviljas teknikstöd från Film i Sörmland ska du ha fyllt 18 år och bedömas lämplig att hantera inspelnings- och redigeringsutrustningen.

Teknikstödet innebär kostnadsfri tillgång till den inspelnings- och redigeringsteknik som Film i Sörmland äger och disponerar för utlån.

Den som beviljas teknikstöd är personligen ansvarig för den lånade tekniken och blir ersättningsskyldig för utrustning som skadats eller saknas.

Filmaren hämtar och lämnar själv tekniken hos Film i Sörmland enligt överenskommelse.

Kommentarer (0)

Du måste vara inloggad för att kommentera