Spektra 2017

Spektra är ett talangprojekt för filmare i Sörmland, Stockholm, Östergötland, Uppland och Örebro län. Spektra vänder sig till dig med några filmer i bagaget. Du har visat film på festival eller fått in en fot i branschen, men är kanske inte fullfjädrat proffs ännu.

Schema 2017
16 januari                       Sista anmälningsdag

16 februari kl 10-20        Eskilstuna
6 mars kl 12-kväll           Stockholm, inklusive Tempo Dokumentärfilmfestival
20 april kl 10-16             Örebro
18 maj kl 10-16              Norrköping
26-27 oktober                 Uppsalainklusive Uppsala Kortfilmfestival
November/december      Stockholm, Filmbasen, avslutningsträff

Om Spektra
I Spektra får deltagarna möjlighet att träffas och knyta kontakt med professionella filmare från olika delar av branschen och nätverka med kollegor på samma nivå som sig själv. Samtidigt ges möjlighet att utveckla egna filmidéer i dialog med övriga kursdeltagare.

I kursen ingår ett möte med konsulenter på Svenska Filminstitutet och inköpare på SVT stå på schemat.men också besök på Tempo dokumentärfilmfestival samt Uppsala Internationella Kortfilmsfestival. Bland föreläsarna finns både filmare och producenter.

Kostnad
Kursen är avgiftsfri, men deltagarna bekostar själv resa till de olika kursorterna. Träffarna hålls dagtid, så se till att ha datumen fria när du anmäler dig till kursen.

Ansökan
Varje län ansvarar för urvalet av sina deltagare.
I Sörmland gör du intresseanmälan till kursen 2018 via det här webbformuläret:
Anmälan Spektra 2018
Sista ansökningsdag 15 januari 2018 
Vid eventuella frågor kontakta Gunnel Nelzén, Skyddad adress

Uttagning av deltagare sker i januari och själva kursen pågår sedan med sju träffar från februari till november/december.

Kommentarer (0)

Du måste vara inloggad för att kommentera