Vi kallar utbudet Sörmlandsmodellen. Det innebär att vi förmedlar och producerar kulturupplevelser för alla elever i Sörmland mellan 5–15 år, två gånger per år. 

Vi brinner för att ge barn möjlighet att uppleva professionell scenkonst. Och vi når så många som cirka 38 000 barn varje termin. Det är än så länge unikt i landet och något som vi i Sörmland verkligen kan vara stolta över.

Välkommen att läsa om de produktioner som kommer att turnera i Sörmland under kommande höst.

Ovan bild; Aisha. Fotograf Kamilla Kraczkowski.

.