Communitydans

Communitydans är en metod för att erbjuda icke-dansare en möjlighet att uttrycka sig med dans. Arbetet leds av en danskonstnär. Danskonstnären utgår från en plats och invånarna där, och lyfter fram invånarnas egna berättelser.

Communitydansprojekt kan se ut på många olika sätt, men det finns några gemensamma ramar.

Målgruppen är alla medborgare – vem som helst

Danskonstnären fungerar som guide eller inspiratör

Deltagarna får möjlighet att göra konstnärliga val

Vägen är lika viktig som målet

Dansen är både ett verktyg och ett konstnärligt uttryck

Man använder en demokratisk metod

Ofta har den lokala platsen en central roll i arbetet

I communitydans får amatören hjälp med att skildra och förmedla en berättelse eller en fråga man tycker är viktig eller angelägen tillsammans med professionella konstnärer.

.