Skapande skola låter dina elever få utforska dansens uttryckssätt tillsammans med professionella utövare. Ge dem möjlighet att prova på olika typer av dans, se en tankeväckande föreställning eller själva gestalta till exempel utanförskap, historiska händelser och matematiska begrepp genom dans. Låt er utmanas, förundras och utvecklas.

Kulturrådet fördelar varje år via Skapande skola-bidrag till förskolor och skolor för att öka barnens/elevernas möjligheter till att möta och delta i professionell konst och kultur.

Danskonsulenten kan hjälpa till med råd gällande dansprojekt till Skapande skola. 10 goda råd inför ett Skapande skola-projekt:

1. Planera projektet tillsammans med eleverna.
Informera och förankra bland eleverna om vad som kommer att hända och vem som ska komma dit, innan projektet startar.

2. Planera projektet tillsammans med lärarlag och skolledare.
Ju bättre projektet är förankrat bland personalen desto större chans har projektet att lyckas. En eldsjäl som driver allt är fantastiskt men det kan vara sårbart om allt står och faller med en person.

3. Ha en gemensam träff med konstnärer/pedagoger och lärare/skolledare.
Diskutera tillsammans vad ni vill ha ut av projektet, hur det ska genomföras och vad som förväntas av alla. Vill till exempel kulturutövarna att personalen ska vara aktiv under lektionerna?

4. Var tydlig med era önskemål inför projektet.
Vill ni arbeta med något särskilt tema? Vill ni knyta projektet till något specifikt i läroplanen?

5. Vilka resurser, material, teknisk utrustning behövs från skolans sida i projektet?

6. Vad behöver kulturutövarna för lokal?

7. Skriv ett avtal med projektets kulturutövare.
Hur vill kulturutövaren få sitt arvode? Har de en egen firma och kan fakturera? Kommer de att lägga på moms? Vill de bli anställda och hur fungerar det på din skola? När kommer projektet att ske? Koncentrerat under en tid eller utspritt under en termin?

8. Hur och av vem informeras skolans medarbetare om projektet.

9. Hur kan skolans lärare långsiktigt använda projektets lärdomar, inspiration och resultat? Kan man arbeta vidare på samma tema? Kan man få in det i flera skolämnen?

10. Hur kan en utvärdering se ut?

Vad upplevde eleverna? Lärarna? Kulturutövarna? Hur tar man tillvara de erfarenheterna på bästa sätt så att nästa projekt kan bli ännu bättre?

Hos DIS/Dans i Stockholms stad och län kan du hitta förslag till dans- och cirkusprojekt för Skapande skola. Läs mer här DIS, Dans i Stockholms stad och län, Skapande Skola (öppnar i nytt fönster)

Här kan du söka bidrag till Skapande skola
Kulturrådet, Skapande Skola (öppnar i nytt fönster)