ODA BREKKE är en dansare och performer baserad i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i dans från DOCH, Stockholms Konstnärliga Högskola. Hennes huvudsakliga intressen är att reflektera genom och omkring erfarenheter och kunskaper som kommer ur hennes pågående danspraktik. Oda dansar för närvarande i Ellen Söderhults verk How to do things with romance: a prologue. Tidigare har Oda även framfört Söderhults verk RUDY. Hon samarbetar med Maia Means innanför verket On top of things. Oda är också styrelseledamot i den nyligen grundade organisationen INSISTER SPACE, som arbetar för att skapa ett kollektivt sammanhang för performers att arbeta inom. Hennes egna arbeten inkluderar WHEREABOUTS (DOCH, 2017) A semisynthetic dance (samarbete med Frederike Doffin, HZT, 2016) och A period of (UNIARTS, 2015).

SAMUEL DRAPER är dansare och konstnär baserad i Stockholm. De senaste 4 åren har hen arbetat för Cullbergbaletten. Under tiden där hade hen privilegiet att arbeta med Trajal Harrell, Deborah Hay, Stina Nyberg och Jefta van Dinther. Hen är också en stolt medlem av performancegruppen TOGETHER ALONE, har arbetat nära med Frédéric Gies i flera projekt och är ibland känd som WOMANLY PANTHER. Samuel är även amatör-tatuerare, DJ, målare och författare.

PAVLE HEIDLER Sedan mellersta tonåren har pavleheidler performat, studerat, skrivit och undervisat; oundvikligen övervägande deras olika sammankopplingar som möjligheter att studera vidare om begreppen kring performativitet och framgång i kommunikation. Hens föredragna arbetsmetod är samarbete, tänkt som given, ett livsfaktum, notera: folk är sociala varelser. Ett försök görs i att närma sig samarbete, inte som ett försök att upprätthålla ”flata ickehierarkier men för att istället affirmera maktrelationer som oundvikligen närvarande, dock socialt känsliga och flytande former”. Tid är, uppenbarligen, av vikt. Hen är intresserad av att investera i långvariga relationer och anser bland annat oenighet vara en form av enighet. För mer information, skrifter och undervisning, besök gärna följande virtuella platser.

MAIA MEANS är en utövande och skapande dansare som har en kandidatexamen i samtidsdans från DOCH, Stockholms Konstnärliga Högskola. Hennes intressen rör sig inom performancets potential som ständigt frågar hur dansen kan ge, ta och skapa mening. I hennes arbete är dansen en plattform för att bygga upp, kartlägga och röra verkligheter inom olika kontexter och relationer. Maia kollaborerar för närvarande med Oda Brekke på föreställningen ‘On top of things’; performar i Gry Tingskog’s ‘Cheating disciplin’ och i Halla Ólafsdóttir och Eliisa Erävalos ‘Bitchcraft’; samt fortsätter sitt eget projekt ‘My left, your right’. Hon har tidigare dansat för bland andra Benoit Lachambre, Ida Sidenvall, Marianne Baillot, Mira Mutka, Sidney Leoni och Isabelle Schad. Hon är med-redaktör för This Container: SZZ, samt sitter i styrelsen av INSISTER SPACE, en ideell förening som jobbar med frilansdansarens villkor och att skapa nya strukturer inom yrket.

STINA NYSTRÖM är född och uppvuxen i Västerbotten. Hon arbetar som lärare i modern nutida dans vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm och har arbetat som dansare och performer. Stina är intresserad av pedagogik, koreografi och feminism. Hon har ett nära samarbete med MELO-Live art collective där hon bl.a. arbetat med en föreställning för barn med funktionsvariationer, både i Ukraina och i Sverige. Stina har ett långgående samarbete med Mira Mutka och har varit en del av hennes arbete i många år. Andra koreografiska arbeten Stina har varit en del av är Träd av Cristina Caprioli och arbeten av Mårten Spångberg och Xavier le Roy.

MAX WALLMEIER är frilansande dans- och performancekonstnär baserad i Köpenhamn, Danmark. Efter avslutade studier vid kandidatprogrammet i dans på DOCH i Stockholm har han arbetat som performer i olika kontexter, till exempel som en del av Weld Company Extended. Han är intresserad av vad som särskiljer och vad som länkar ihop arbetet i olika arbetssammanhang, hur dans kan materialisera frikitioner emellan förslag och intressen hos gruppdeltagare. I performandet värdesätter Max en förankring av material i somatisk upplevelse. Han är inspirerad av långsamma processer där tidskrävande steg inte kan hoppas över, särskilt jäsning, som han uppskattar både som en praktik och som en metafor.

JANNINE RIVEL arbetar inom scenkonst med rörelse, dans och koreografi. Hennes arbetsmetoder är process-baserade och hon intresserar sig för var vi börjar, vad vi tar med oss in, i skapandet av en dans, koreografi eller en pjäs. Relationen mellan stillhet och rörelse, en och flera, anledning och innehåll, är viktiga start positioner. Hon har nyligen avslutat sin master utbildning i Regi och dramaturgi på Stockholms Dramatiska Högskola. Där har hon fokuserat på hur våra fem sinnen, emotioner och känslor kan flätas samman och därigenom generera material och annat. Jannine är bosatt i Eskilstuna och arbetar kontinuerligt med att skapa verk i relation till samtid och plats. Hon arbetar tvärkonstnärligt, med institutioner, det fria kulturlivet, kommuner och föreningar. Hon är utbildad på Kungliga Svenska Balettskolan, Dans och Cirkus högskolan (BA), Stockholms Dramatiska Högskola (MA) i Stockholm och Susan Klein School of Movement and Dance, New York.