Zoom land

Koreografiskt läsecirkel möts 6 koreografer via zoom, vi delar texter, litteratur, tankar, miljöer, lyssnade och omsätter allt i praktiska idéer, vi möts genom vara olika praktiker och ingångar.

Projektets syfte är att skapa en nationell och internationell plattform där vi kan använda den speciella tidsperioden vi befinner oss i nu till fördjupning och till att skapa nya band och samarbeten.

Att hitta en form där vi kan nyttja tiden vi befinner oss i till utveckling istället för att kompromissa vårt arbetet på olika sätt. Ett försök till att skapa en mötesplats där vi kan fortsätta skapa band över dom geografiska gränserna trots stängda gränser.   

Sex koreografer möts via Zoom från olika delar av världen; två från Sörmland, en från Stockholm, två från Israel och en från Bryssel. Alla tar sig varsin frågeställning som kan utvecklas och fördjupas tillsammans med övriga koreografer. Det handlar om delad kunskap, kunskapsgränser och om hur intimitet kan se ut, närhet, olika språkligheter inom forumet Zoom. 

Förutom de medhavda frågeställningarna utforskas även hur en dokumentation kan se ut och en gemensam anteckningsbok förs. Anteckningsboken är en viktig del i arbetet, då det är där våra tankar knyts samman och blir till det som i slutändan ska ligga grund för våra intuitiva val och vårt gemensamma skapade av en Performance lecture, då vi möts i den verkligen världen. 

Detta projekt är en del av Scenkonst Sörmlands dansfrämjande arbete. Det innebär att projektet omfamnas av ett strategiskt utvecklingsarbete för dans som konstform, på uppdrag av regionen och staten. Det innebär att vi verkar för att barn, ungdomar och vuxna ska få ökad möjlighet att se, få kunskap om och själva utöva dans som konst och uttrycksform.

INITIATIVTAGARE Julia Kraus Dybeck 

MEDVERKANDE Maya Brinner, Rebecca Chentinell, Julia Kraus Dybeck, Jannine Rivel, Maya Tamir 

Dela evenemanget i dina kanaler:

Zoom land

  • Kategori: Dans

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats

Läs mer
logotyp scenkonst sörmland /