För dig som arbetar med film i förskola och skola.

ARBETA PÅ EGEN HAND - tips på filmarbeten som du genomför på egen hand i din klass.

FILMBIBLIOTEKET - låna film gratis för visning i klassrummet. Hela listan med filmer.
 
LÄRARFORTBILDNING - praktiska och teoretiska utbildningar för lärare och pedagogisk personal i Sörmland.

SKOLBIO - läs mer om Film i Sörmlands modell för filmval och hur länets kommuner organiserar Skolbio.

SÖK STÖD FÖR FILM I SKOLAN - information om hur Film i Sörmland kan stötta din skola/kommun vid ansökningar inför t.ex Skapande skola.

TIGER - Sörmlands största skolfilmfestival. Genomförs årligen i mars. 

Film & Lärande