Film i Sörmland erbjuder praktiska filmarbeten för förskola, särskola, grundskola och seniorer i hela länet. Vi finns på plats och stöttar filmarbetet med planering, handledning och teknik.

Våra "hands-on"-projekt erbjuds till nya kommuner varje termin. Målet är att hjälpa deltagarna att hitta metoder och tekniska lösningar som möjliggör fortsatt arbete med film på egen hand.

.