Att se, samtala och skapa film är grunderna inom filmkunnighet. För att fler barn och unga ska kunna lära sig mer om filmkunnighet krävs att fler kan jobba pedagogiskt med film. För att stärka filmkunnigheten i Sörmland bygger Film i Sörmland just nu upp en resursgrupp som ska kunna arbeta när skolor har behov av till exempel Skapande skola-projekt.

Skapande skola är en satsning för mer kultur i förskolan och grundskolan där skolans huvudman söker pengar hos Kulturrådet för att engagera konstnärligt yrkesverksamma personer. Det kan handla om att elever får se en filmupplevelse på bio, scenkonstföreställning eller att eleverna deltar i ett kulturprojekt. Du kan läsa mer via markerad länk på Kulturrådets hemsida; https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/

Filmpedagogiska poolen erbjuder möjlighet till erfarenhetsutbyten, kurser och nätverksträffar samt prova-på-verksamhet - allt med fokus på filmpedagogik och filmkunnighet. Tipsa dom du känner eller anmäl dig själv!

Första träffen sker den 3 juni, klockan 15.00 i Eskilstuna.

Plats för träffen är på Scenkonst Sörmland / Film i Sörmland, John Engellaus gata 3, 633 42 Eskilstuna.

Du anmäler dig till träffen genom att klicka här!