Lärarfortbildning

Film i Sörmland arrangerar fortbildning för länets lärare och pedagogiska personal.  Vi samarbetar gärna om fortbildningar speciellt utformade efter din skolas eller kommuns behov.

NÄSTA LÄRARFORTBILDNING: Med kameran som verktyg för lärande. Den 23 november på Scenkonst Sörmland i Eskilstuna.

.