Delta i en halvdagsutbildning och workshop med Lotta Bergseth och Jenny Sköld från Mobile Stories!

Behovet av medie- och informationskunnighet har blivit en allt viktigare fråga under de senaste åren. Under corona-pandemin har det blivit ännu tydligare att tillgången till trovärdig information och förmågan att ta till sig den faktiskt kan handla om liv och död.

Under fyra timmar får deltagarna under den här utbildningsdagen fördjupa sina kunskaper om medie- och informationskunnighet, MIK, med fokus på eleverna som producenter med autentiska mottagare. Målet med utbildningsdagen är att ge dig som lärare på högstadiet och gymnasiet verktyg och inspiration för att kunna ta undervisningen i MIK och källkritik till nästa nivå.

26 oktober klockan 9.00-13.00 på Scenkonst Sörmland i Eskilstuna.
Du anmäler dig senast den 9 oktober via denna länk!

Begränsat antal platser. Utbildningen är gratis men anmälan med utebliven närvaro debiteras 300 kr. 

För mer information kontakta Carin Granath, via telefon 0766-95 80 37 eller email Skyddad adress