Att se film på den lokala biografen under skoltid är en kulturell basverksamhet som fem av länets kommuner erbjuder sina barn och ungdomar. En gemensam filmupplevelse kan vara utgångspunkt för många samtal om livsfrågor, etik och moral  men också om filmhistoria och den rörliga bilden som språk.

I samarbete med några av länets kommuner gör Film i Sörmland en nysatsning inom skolbio med syfte att öka elevernas delaktighet och höja den digitala medverkan.

.