Regler för Frame

Filmens regissör ska vara inom respektive visningsklass åldersspann vid tidpunkten för filmens färdigställande. Filmen kommer att visas i någon av klasserna  "Mellanvikt" (16-19 år) eller "Tungvikt" (20-26 år).

Om filmen har flera regissörer är det åldern på den äldsta som räknas.

Detta är en regional  tävling för länets filmare. Det innebär att filmens regissörer och upphovspersoner ska ha en tydlig anknytning till Sörmlands län.

Filmen ska vara producerad under de senaste två kalenderåren. Det vill säga filmen ska ha färdigställts i år eller förra året. Äldre filmer än så får ej delta.

Filmen får vara max 15 minuter lång. Tidsangivelsen måste vara exakt, inklusive för- och eftertexter och eventuella vinjetter.

Filmaren ansvarar för innehållet i filmen. Detta innebär att filmaren skall säkerställa att denne har rätt att till exempel använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen och vid tveksamheter kunna visa hur detta säkerställts. Regelbrott leder till diskvalificering. 

Kompletterande regler för Novemberfestivalklasserna mellan- och tungvikt

Filmer som tävlar i de två Novemberfestivalklasserna mellan- och tungvikt får inte ha deltagit i Novemberfestivalen eller anmälts till någon regional uttagning till Novemberfestivalen i år eller tidigare år.

Filmer som deltar i en uttagningsfestival till Novemberfestivalen skickas till den region där filmaren bor, jobbar eller tillfälligt studerar.

Fullständiga regler för filmer som anmäls till en Novemberfestivaluttagning finns på Novemberfestivalen webbplats.