Under året arrangeras flera nationella talangträffar i samverkan mellan landets regionala filmresurscentrum (Filmregionerna), Svenska Filminstitutet och lokala aktörer.

Svenska Filminstitutet har gjort en kartläggning av det svenska talangutvecklingslandskapet där du hittar mycket information.
Länk till kartläggningen Talangutveckling i Sverige 

Film i Sörmland stöttar deltagande av filmare från länet på de nationella talangträffarna.