Anmälan till tävlingen görs senast klockan 12.00 fredagen den 30 augusti 2019. Du gör anmälan genom att klicka på Noomaraton-sidan. (sidan öppnas i nytt fönster)

NOOMARATON är en filmtävling på tid, öppen för alla att delta i - oavsett ålder och filmerfarenhet.

För att delta måste filmlaget föranmäla sig till tävlingsledningen i sin region. Någon i filmlaget måste vara bosatt i det län/region dit anmälan görs.  

Om du ska tävla i Sörmland, det vill säga filmlaget hör hemma i någon av Sörmlands nio kommuner: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker anmäler du ditt lag till Film i Sörmland.

Deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar som offentliggörs vid starten. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.

Ett filmlag består av 1-4 personer. Varje lag får ta hjälp av skådespelare och statister men filmning och allt som hör till filmarbetet görs av medlemmarna i laget.

Filmen får skapas med valfri teknik och alla genrer är välkomna (spelfilm, animation, dokumentär…). Redigering får användas.

Om musik används i filmen ska den vara egenkomponerad eller clearad, det vill säga filmlaget måste ha införskaffat rättigheter av upphovsmakaren för att använda musiken i filmen. Fri katalogmusik (t.ex. från iMovies ljudarkiv) kan också användas. Även bildmaterial ska vara egenskapat, clearat eller komma från fritt arkiv.

Senast kl 09.00 söndagmorgon, 24 timmar efter startskottet, ska den färdiga filmen vara inlämnad till tävlingsledningen i den region där filmlaget tävlar.

Färdig film får vara max 5 minuter. Hur inlämning av färdig film går till varierar från region till region. I Sörmland gäller inlämning via uppladdning på YouTube. Senast kl 09.00 på söndagen måste Film i Sörmland ha fått länken till den färdiga filmen på YouTube.

Vid inlämning via YouTube väljer filmlaget själv om filmen ska vara offentlig/synlig för alla (välj inställningen "Offentlig" vid uppladdning till YouTube) eller endast visningsbar för den som har tillgång till länken, dvs tävlingsledningen (välj inställningen "Olistad" vid uppladdning till YouTube).
Inlämnade bidrag lämnas av den regionala tävlingsledningen till en regional jury som vid den regionala visningen utser två filmer som kvalificeras till riksfinalen. Vid riksfinalen utser riks-juryn en nationell vinnarfilm.

Det är tillåtet att ladda upp en lågupplöst version av bidraget till målgången (kl 09.00) och snarast möjligt komplettera med en version i hög kvalitet till visningen

En NOOMARATON-jury bedömer tävlande filmer utifrån följande kriterier:
- Berättelsens förmåga att gripa sin publik
- Hur väl filmen speglar förutsättningarna.
- Filmiskt hantverk

Teknisk kvalitet ska inte i någon högre grad styra. Att förutsättningarna (tema, platser och föremål) fyller en funktion för handlingen och visualiseras är centralt vid juryns bedömning.