Agneta Klingberg (Strängnäs) Utbildad musiker (piano) men har de senaste tio åren arbetat som rektor för Kulturskolan i Strängnäs där prioriteringen är att få skolan att växa med fler konstformer. Är dålig på att prioritera gå på bio rent generellt men är vilande medlem i Strängnäs Filmstudio. I bilden ovan,  längst till vänster.

Marie Andersson (Eskilstuna) Utbildad konstnär som i sitt konstnärskap ofta arbetar med minnet som utgångspunkt. Arbetar också som intendent och verksamhetsledare på Ebelingmuseet i Torshälla med tillfälliga utställningar och museets samlingar. I mitten av bilden ovan.

Marjut Näykki (Eskilstuna) dramapedagog och lärare. Arbetar på Barn- och fritidsprogrammet i Eskilstuna. Intresserad av keramik, teater och film, gärna dokumentärer. Har nyligen fastnat i serieträsket och sträcktittar på allt hon missat. I bilden ovan, längst till höger.