För dig som vill se film eller anordna visning.

Film i Sörmland är bollplank och inspiratör till länets visningsarrangörer.

.