Digital marknadsföring för biografer!

Biografcentralen erbjuder webbutbildning för biografer och Film i Sörmland subventionerar kostnaden.

Vårt fortbildningsstöd riktar sig till dig som arbetar på biograf, i en förening eller organisation och som vill utveckla din kompetens inom marknadsföring för att nå en större publik. Stödet delfinansierar deltagande som sker online på distans. Som biograf får man tre inloggningar så att tre personer kan gå utbildningen samtidigt. Alla i sin egen takt under ett år.

Läs mer om utbildningen via Biografcentralen

Erbjudandet gäller fram till den 15 maj.

Biografcentralen ger 1500kr rabatt på kursen och Film i Sörmland ger ett stöd om 2500kr/biograf. Det går också att löpande söka utbildningsstöd hos Filminstitutet

Vill ni ta del av erbjudandet eller har ni frågor, hör av er senast 11 maj till Skyddad adress