Goldmundkvartetten räknas till en av de mest intressanta unga kammar­musikensemblerna idag. Kvartetten blev utvalda till ”Rising star” 2019/20 som är en internationell konsertserie som lanseras av European Concert Hall Organization. Sedan debuten har de framträtt i en rad omtalade kon­sertsalar i Europa, USA, Kanada och Kina. Många av kvartettens konserter har spelats in av ledande europeiska radiobolag och deras debutinspelning på Naxos (Haydnkvartetter) har fått många lovord i de främsta klassiska musiktidskrifterna.

Konserten framförs i Musikens hus i Katrineholm den 12 mars klockan 19.00.

Biljettpris: 100 kr/medlemmar. 150 kr för övriga.
Biljettförsäljning:
På plats i lokalen, från klockan 18.00 på konsertdagen. 

Medverkande
Florian Schötz - violin
Pinchas Adt – violin
Christoph Vandory – viola
Raphael Paratore - cello

Konserten i Katrineholm är en del av turnén genom Gävleborg, Jämtland, Sörmland och Västmanland. Gruppen spelar även på nedan platser och datum.

Fredag 6 mars 19.00 – Kulturhuset Korpen Skinnskatteberg
Lördag 7 mars 16.00 – Baptistkyrkan, Hudiksvall
Söndag 8 mars 18.00 – Equmeniakyrkan, Söderhamn
Måndag 9 mars 19.00 – Bo Linde-salen, Gävle konserthus
Tisdag 10 mars 19.00 – Gamla Teatern, Östersund
Onsdag 11 mars 19.00 – Lilla salen, Västerås konserthus

Läs mer om denna kvartett nedan. 

Syskonen Felix och Fanny Mendels­sohn var både nära vänner och musi­kerkollegor. De hyste stor respekt för varandras insikter om musik, även om Felix hade svårt att acceptera Fannys vilja att stå på egna ben som kompo­sitör. Den sjätte kvartetten är broderns sista fullbordade stora komposition – färdig enbart två månader före hans död vid 37 års ålder – och tillägnades den nyss avlidna systern med under-titeln ”Rekviem för Fanny”.

Haydns sex stråkkvartetter op. 76 är hans sista samling i genren. De är dedicerade till den ungerske greven Joseph Georg von Erdödy. De är några av tonsättarens mest ambitiösa, och vad gäller formen, experimentella kammarmusikverk. Den femte kvartetten inleds ovanligt nog med tema och variationer istället för en sonatsats. Det stort upplagda adagiot gör att verket ibland kallas för Begravningskvartetten.

Den serbisk-kanadensiska tonsättaren Ana Sokolović ger inte sällan sin musik en särprägel med de för Balkan så typiska synkoperade rytmerna. Det märks inte minst i finalen till Commedia dell’arte, ett verk fyllt av klangliga överraskningar och humoristiska kontraster.

I Sjostakovitjs tredje stråkkvartett finns kopplingar till den monumentala åttonde symfonin. I båda verken följer två scherzolika satser på varandra, där ett påföljande Adagio är musikens känslomässiga centrum både i sym­fonin och kvartetten. Ytterligare bevis för Sjostakovitjs mångsidighet är den närmast Mozartlika inledningssatsen och finalens mer mångtydiga karaktär med en judiskklingande dans som grund.

Text: Jörgen Lundmark