Hör och minns sekelskiftets musikpaviljong och det glada musiklivet från bruken. Då hade varje bruk med självaktning en egen musikkår. Bruken höll sig med egen blåsorkester som spelade konsertmusik på eftermiddagarna och dansmusik på kvällarna, långt in på småtimmarna.

Med sina glimmande mässingsinstrument serverar Linnékvintetten ett axplock ur denna unika musikskatt. Programmet är en härlig blandning av medryckande polkor, hambo-polketter och marscher, men också lugnare folkmelodier såsom Kristallen den fina.

Som en del i arbetet vid Musik i Uppland bildar Linnékvintetten stommeni Uppsala Kammarorkesters brassektion.

Medverkande
Bengt Fagerström - trumpet
Paul Hägglöf - trumpet
Lennart Stevensson - horn
Birgitta Lagerstedt - trombon
Alexander Skylvik - tuba

PERIOD
Måndag-tisdag, vecka20
Vecka 21
Måndag-onsdag, vecka 22

Foto Stewen Quigley