Älskade svenska visor i folkmusikskrud. Med innerlighet, spelglädje och stark närvaro framför Karin Eriksson Back och Simon Stålspets sånger från skilda epoker ur den svenska musikhistorien. Liksom det sörmländska landskapet är musiken böljande och variationsrik, kryddad med utsmyckningar i både röster och instrument. Berättande texter av Eva Dahlgren, Ulf Lundell, Olle Adolphson och Dan Andersson som knyter an till naturen, längtan, kärleken och livet.

Medverkande
Karin Ericsson Back – violin, sång
Simon Stålspets – gitarr, sång

Period
Vecka 43, måndag – tisdag
Vecka 43, torsdag – fredag
Vecka 44, måndag - fredag