Björndammen

Vid Björndammen, norr om Malmköping, har järn producerats sedan mitten av 1600-talet. År 1637 utfärdades privilegier till Hans von Förden och Anders Hindriksson att få uppföra en masugn. Troligen var det Louis De Geer som finansierade den första anläggningen. Masugnen drevs med vissa avbrott och moderniseringar mellan ca 1640 – 1875. Ca år 1800 byggdes en ny och större masugn och finansiär var denna gång Knut Kurck, samme man som deltog i attentatet mot Gustav den III. 1856 moderniserades masugnen med en pampig kringbyggnad som än idag finns bevarad. Omkring 1875 avslutades epoken med järnhantering.

1910 köptes Björndammen med kringliggande stora skogsomraden av Holmens Bruk i Norrköping och Björndammen blev ett centrum för skogshantering. En flottningsled byggdes från sjöarna söder om Björndammen, förbi masugnen och vidare till Nykvarn där ett sågverk redan fans. Timmer och props flottades vidare ända till Stålboga med järnvägsförbindelse till Norrköping.

2013 bildades Föreningen Björndammens Masugn med avsikten att bevara masugnen, sprida kunskap kring denna, göra den tillgänglig för allmänheten och nyttja den i olika sammanhang som en unik kulturscen med fantastisk akustik.

Lördag 12 augusti, klockan 19.00
An Alehouse Session

Biljetter: 200 kr. Förköp via lokala adresser och telefon.
Se www.bjorndammensmasugn.se  

Servering: Korv, läsk, kaffe och bulle, samt annan förtäring.

Kontakt/info: www.bjorndammensmasugn.se

Parkering: I anslutning till spelplatsen.

Tillgänglighet: Tillgänglighetsanpassat, inklusive toalett.

Arrangör: Hembygdsföreningen Björndammens Masugn

Kommentarer (0)

Du måste vara inloggad för att kommentera