Ericsberg

Ericsberg är ett av de främsta bevarade barocksslotten i Sverige. Eric Gyllenstierna och Beata von Yxkull började uppföra ett slott pa platsen under första halvan av 1600-talet. Garden hette vid denna tid Pinntorp. När deras son Christoffer Gyllenstierna övertog garden lät han bygga om slottet till dess nuvarande utseende i barock. Även parken anlades vid denna tid. Allt lär ha statt färdigt 1687. I samband med ombyggnationerna döpte han även om platsen till Ericsberg efter sin far Eric Gyllenstierna.

Sedan den grevliga ätten Gyllenstierna dött ut 1733 köptes Ericsberg av ryttmästaren David Henrik Hildebrand. Han utökade ägorna betydligt och gjorde det 1778 till fideikommiss för sin son, David Gotthard Hildebrand, som dog 1808. Han överlät det i sin tur till sin systerson Carl Carlsson Bonde. Denne ärvdes av sonen överstekammarherren Carl Jedvard Bonde. Dennes son, överstekammarjunkaren Carl Carlson Bonde ärvde godset 1895. Fideikommisset avvecklades när den siste fideikommissarien hovjägmästare Carl Jedvard Carlsson Bonde avlidit 1988. Idag ägs och drivs Ericsberg av den 7:e och 8:e generationen Bonde. Konserterna kommer att hallas i slottets vackra barockkapell.

Tisdag 20 juni, klockan 18.00
Maija Kauhanen & Johannes Geworkian Hellman

Biljettpris: 300 kr, inklusive räksmörgås med dryck, kaffe och kaka. Förköp via Katrineholms turistcenter, Stationsplan 1, telefon 0150-44 41 40. www.katrineholmcentral.se

Servering: I pausen.

Kontakt/information: www.ericsberg.se

Parkering: Finns i anslutning till spelplatsen.

Tillgänglighet: Tillgänglighetsanpassad toalett finns. Konsertsalen finns 4 trappsteg upp.

Arrangör: AB Ericsberg Säteri.

 

 

 

 

Kommentarer (0)

Du måste vara inloggad för att kommentera