Follökna, med anor från medeltiden, är beläget vid sjön Nedingens strand och nämns för första gången i skrift under 1420-talet. 1560 var Follökna sätesgård för kronofogden Christoffer Persson. Bland gårdens många ägare fanns bland annat hertig Karls gemål, sedermera drottning Christina den äldre. Häradshövdingen Jonas Kranck räddade Follökna undan reduktionen enligt kungliga reduktionskollegiets beslut 1695, med argumentet att gården såsom drottning Christinas privata egendom inte kunde anses ha varit kronoegendom. Nuvarande byggnader är uppförda under 1860-talet. Gården ägs sedan 1963 av en ekumenisk ideell förening och drivs som kursgård och gästhem.

För att läsa mer om respektive konsert, klicka på nedan länk/länkar.

Lördag - 6 juli klockan 16.00, Jazzmagi - familjekonsert
(öppnas i nytt fönster)

Biljetter: 150 kr. Förköp via Flens turistbyrå, telefon 0157-43 09 96 eller vid entrén på konserttillfället.

Servering: Kaffeservering.

Kontakt/info: www.vangarden-follokna.com

Parkering: Vängårdens gårdsplan och gräsmatta eller längs vägen mot Eneboga (billängds avstånd mellan bilarna).

Tillgänglighet: Lokalerna är tillgänglighetsanpassade, ramp för permobil och rullstol finns.

Arrangör: Bilda studieförbund, Vängården Follökna.

För mer information om vad som händer i Follökna, program, med mera se: www.vangarden-follokna.com