Lagersberg säteri är en av landets mest genuina karolinergårdar, med delvis bevarad interiör. Under medeltiden kallades den Hunsta och ägdes av Johanniterklostret i Eskilstuna men såsom andra klosteregendomar drogs den in till kronan under reformationen. På 1660-talet fick adelsmannen Erik Dryselius Lagerqvist besittningsrätt och 1668 tilldelades egendomen säteriprivilegier. Under 1700-talet döpte ägaren överste Conrad Gustaf von Siegroth om gården till Lagersberg och vid mitten av 1700-talet fick huvudbyggnaden sitt nuvarande utseende. I flera rum finns tak- och väggmålningar bevarade från denna epok. Stiftelsen Lagersberg äger och förvaltar gården sedan 1991. Idag är huvudbyggnaden ett museum och i en av flyglarna finns ett sommarcafé.

För att läsa mer om respektive konsert, klicka på nedan länk/länkar

Onsdag - 3 juli klockan 19.00, Lövstabruks Kammarsolister (USS)
(öppnas i nytt fönster)

Onsdag - 14 augusti klockan 19.00, Anna Malmström (USS)
(öppnas i nytt fönster)

Söndag - 18 augusti klockan 14.00, Spöket och Hovmusikanterna - familjekonsert
(öppnas i nytt fönster)

Biljetter: 150 kr, ev. förköpsavgift tillkommer. För konserten den 18 augusti har medföljande barn upp till 18 år fri entré. Förköp via Eskilstuna stadsbibliotek, telefon 016-710 51 10. Visning av Lagersberg 1 timme innan konserten.

Servering: Ett sommarcafé finns och har öppet i anslutning till konserten.

Parkering: Finns i anslutning till spelplatsen, infart från Borgmästaregatan.

Tillgänglighet: En tillgänglighetsanpassad toalett finns. Till konsertsalen finns två små trappor, personal finns för hjälp upp.

Arrangör: Eskilstuna Kultur- och Fritidsförvaltning i samarbete med Eskilstuna stadsmuseum och Stiftelsen Lagersberg.

För mer information om vad som händer i Eskilstuna, program, med mera se: www.eskilstuna.se

Foto Louise Hackelberg