Lagersberg

Lagersberg säteri är en av landets mest genuina karolinergårdar med delvis bevarad interiör. Under medeltiden kallades den Hunsta och ägdes av johanniterklostret i Eskilstuna. Liksom andra klosteregendomar drogs den in till kronan under reformationen. På 1660-talet fick adelsmannen Erik Dryselius Lagerqvist besittningsrätt till gården och 1668 tilldelades egendomen säteriprivilegier. Under 1700-talet ärvdes gården inom släkten von Siegroth. Överste Conrad Gustaf von Siegroth döpte om gården till Lagersberg och vid mitten av 1700-talet fick huvudbyggnaden sitt nuvarande utseende. I flera rum finns tak- och väggmålningar bevarade från denna epok. På 1870-talet köpte agronom Sven Persson Lagerbergs säteri. Han och hans familj blev Lagersbergs sista enskilda ägare och grundare av Stiftelsen Lagersberg som sedan 1991 äger och förvaltar gården. Idag är huvudbyggnaden ett museum och i en av flyglarna finns ett sommarcafé.

Onsdag 14 juni, klockan 19.00
Giovannikvartetten

Onsdag 21 juni, klockan 19.00
Maija Kauhanen & Johannes Geworkian Hellman

Onsdag 5 juli, klockan 19.00
Kim Persson

Lördag 8 juli, klockan 13.00
Trio WE feat. Anette Kumlin
OBS! Denna konsert framför på Eskilstuna Konstmuseum

Biljetter: 150 kr (eventuell förköpsavgift tillkommer). Konserten den 8 juli på Eskilstuna Konstmuseum, fri entré. Förköp Eskilstuna stadsbibliotek, telefon 016-710 51 10. Den 14, 21 juni och den 5 juli är det visning av Lagersberg 1 timme innan konsert.

Servering: Ett sommarcafé finns och har öppet i anslutning till konserten.

Kontakt/information: www.eskilstuna.se/lagersberg

Parkering: Finns i anslutning till spelplatsen

Tillgänglighet: En tillgänglighetsanpassad toalett finns. Till konsertsalen finns två små trappor, personal för hjälp upp finns.

Arrangör: Eskilstuna Kultur- och Fritidsförvaltning i samarbete med Eskilstuna Stadsmuseum och Stiftelsen Lagersberg.

 

 

Kommentarer (0)

Du måste vara inloggad för att kommentera