Sedan 2017 genomför Sörmland årliga musikresidens vilka är en viktig del av organisationens arbete med konstnärlig förnyelse och utveckling. Olika musiker och kompositörer ger sina perspektiv på Sörmland och presenterar det för publiken.

Resultat av residensverksamheten har presenterats på skolor, på offentliga scener, inom äldreomsorgen och inom vården. Ibland är residenset fristående, ibland görs det i samarbete med andra verksamhetsdelar inom Scenkonst Sörmland, andra verksamheter inom Region Sörmland eller externa aktörer.

Exempel på tidigare musikresidens är:
År 2017 Lönnebergakvartetten
År 2018 Operabyrån
År 2019 Xenia Kriisin, Johanna Brun och Daniel Gildenlöw
År 2020 Anne Pajunen