Sova med sorg är ett fragment ur det kommande verket SALT: variationer i Sörmland. Av tonsättaren och konstnären Anne Pajunen. Projektet kommer att mynna ut i en serie platsspecifika verk om 9 delar på lika många platser i Sörmland.

Just nu finns två projekt klara; Saltet på kudden den 6 augusti i Nyköping samt Åminnelser i Trosa den 22 augusti. Du läser mer om varje projekt via respektive föreställningssida.

Temat är sorg, förlust och saknad. Delarna kommer att vara starkt kopplade till varje ort och plats och ge röst åt både människor och föremål på olika sätt. Presenteras genom Anne Pajunens musikresidens på Scenkonst Sörmland under 2020.