En porträttbild på Jenny Wilson som är 2023 års musikresidensartist.

Musikresidens 2023

OGILTIG FRÅNVARO är 2023 års musikresidens av och med artisten och låtskrivaren Jenny Wilson. Jenny kommer under 2023 att skriva musik baserat på kommunikation med de ungdomar som brukar kallas för hemmasittare.

Men människorna bakom den förenklade rubriken går inte att reducera och klumpa ihop. Det är unga människor som av väldigt olika skäl inte är en del av den gemenskap som skolan förväntas vara.

I nära samarbete med kommunala funktioner från Pedagogiskt centrum Eskilstuna ska ett antal ungdomar ur denna grupp, och i vissa fall även deras närstående, ges möjlighet att dela med sig av sina tankar och känslor.

Det kommer utmynna i ett antal musikaliska verk som presenteras i ett digitalt format under senhösten 2023.

Jenny Wilson ska skriva fem stycken låtar och med texter som är baserade och inspirerade av de ungdomar vi under våren har fått kontakt med. 

Hela eller delar av ungdomarnas texter kommer att vara med i en eller flera av låtarna. Ungdomarna har själva fått välja om de vill vara anonyma eller medverka med sitt namn.

Till varje låt gör vi en video som publiceras på YouTube. Projektet genomförs av Scenkonst Sörmland i Eskilstuna. Scenkonst Sörmland är en del av Region Sörmland.

Läs mer om projektet här!

Foto på Jenny Wilson, av David Möller. 

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /