Porträttbild på Robin Lilja.

Unga Svenska Tonsättare 2023

Scenkonst Sörmland har valt Robin Lilja och Marcus Lundberg till Unga Svenska Tonsättare 2023. Varje år utser Scenkonst Sörmland Unga Svenska Tonsättare som får i uppdrag att skriva ett nytt stycke musik.

År 2023 är det sjätte året som Scenkonst Sörmland genomför detta och årets val har fallit på Marcus Lundberg och Robin Lilja!

Robin Lilja och Marcus Lundberg är unga och drivna musikskapare baserade i Umeå respektive Göteborg. Dom har båda kvaliteter som stämmer väl överens med Scenkonst Sörmlands övergripande konstnärliga mål.

Scenkonst Sörmland ser fram emot att under 2023 få presentera dessa tonsättare närmare för den sörmländska publiken.

Motiveringarna från jurygruppen är:

Robin Lilja (f. 1995) är en tonsättare som är drivna av nya utmaningar. Hans musik drar inspiration från konstmusikaliska kammarmusik till alternativa subkulturella konst former. Improvisation styra och leda Robins musikaliska stil och resultat bli musikverket som är levande, stimulerande och relevant. 

Marcus Lundberg (f. 1995) är en tonsättare som komponera musik som en ’blank’ yta - ett stillsamt, intimt förlopp av klanger, toner och tystnader - som ger lyssnaren utrymme att lyssnat inåt, och reflektera på ljuden. Marcus skriva främst förr akustiska instrument - soloverk, kammarverk, körverk med mera. Hans intresseområde ligger i en musik som är svag i dynamik, och långsam (nästan stillastående) i duration.

På bilden ses Robin Lilja till vänster och Marcus Lundberg till höger. 

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /