Övrig information

Regional Musik i Sverige tar tydligt avstånd från Rysslands oprovocerade angrepp på Ukraina och dess befolkning. Handlingarna saknar respekt för människo­värdet, mänskliga rättigheter och demokratin.

Nedan är ett uttalande från 29 april 2022 som är antaget av Regional Musik i Sveriges årsmöte i Växjö. Scenkonst Sörmland är medlem i denna nationella samverkansorganisation och kulturpolitiska aktören för landets 23 regionala musikinstitutioner.

Våra tankar går till alla civila och till de konstnärer och kulturarbetare som vågar dröja kvar i landet, men också till de som tvingats på flykt. I krig är alltid civilbefolkningen förlorarna och till alla de ukrainska invånare som nu är lämnade i krig och förstörelse uttalar vi vårt stöd.

Den fria kulturen och yttrandefriheten är en av den fredliga demokratins grundpelare och garanter. Konsten och kulturen hjälper oss också att skapa stabilitet och mening i en oviss tillvaro. Den konstnärliga friheten och allas rätt att uttrycka sig måste alltid försvaras.

Vi inom regional musikverksamhet har förhoppningen att Ryssland snarast avbryter sin militära aggression och att Ukrainas befolkning därefter får möjlighet och hjälp att bygga upp landet och sörja sina döda. Våra regionala musikinstitutioner kommer att göra allt vi kan för att på olika sätt stötta Ukrainas konstnärer, institutioner och kulturaktiva nu och i det framtida återuppbyggnadsarbetet.

_________________________________

Nedan är ett uttalande från Länsteatrarna i Sverige, som alla medlemsorganisationer enades om vid vårmötet som hölls på Västerbottenteatern i Skellefteå den 6-8 april 2022. Scenkonst Sörmland är medlem i denna organisation, där de driver den regionala scenkonstens intressen.

"Länsteatrarna i Sverige, samlade till vårmöte i Skellefteå tar tydligt avstånd från Rysslands oprovocerade angrepp på ett fredligt land som Ukraina – och dess befolkning. Våra tankar går till alla civila och till de konstnärer och kulturarbetare som vågar dröja kvar i landet, men också de som tvingats på flykt."

"Knappt har vi vågat lämna tanken på Corona i världen, så blir året 2022, som skulle vara öppenhetens och trygghetens år, ett krigets år i Europa.

I krig är alltid civilbefolkningen förlorarna och våra tankar går till alla de ukrainska invånare som nu är lämnade i krig och förstörelse.

Samtidigt meddelar FN att över 10 miljoner ukrainare är på flykt från redan raserade hem och byar. Människooffren är det värsta. I Ukraina pågår också ett förintande av kulturarv, kulturyttringar och demokrati. Bomberna och förödelsen av teatern i Mariupol är bara ett exempel. Regimen i Ryssland skyr inga medel för att utplåna bostadsområden och kulturbyggnader. 

Kriget är också ett hot mot yttrandefriheten. Med desinformation och rena lögner försöker angriparen dölja uppenbara sanningar. Samtidigt synliggörs kulturens kraft i bilder från sönderbombade städer i Ukraina, där kulturarbetare ändå orkar framföra musikstycken mitt i förödelsen, eller spela teater i tunnelbanornas skydd för att ge en strimma hopp till de barn som nu lever mitt i ett krig.

Att utplåna ett lands kultur är strategisk förödmjukelse mot människorna och samhället. Det är också ett bevis för att den fria kulturen uppfattas som ett hot mot en auktoritär politisk ledning - den måste tystas eller styras.

Vi själva lever i ett land, där våra länsteatrar kan spela den repertoar de själva väljer, där våra regissörer, koreografer, teaterchefer, skådespelare, dansare, producenter och alla andra är fria i tanken och ordet. Vi är väl medvetna om de underliggande hot som olika mörka krafter utgör mot fri kultur även i vårt land.

Vi fortsätter envetet att spela våra föreställningar i ett fritt land, med våra vänner i Ukraina och de som är på flykt i tankarna.

Vi gör det som ett bevis på vårt starka avståndstagande mot Putins diktatur och hans avskyvärda övergrepp och krig mot ett fredligt land och folk."

Länsteatrarna i Sverige, 8 april 2022:
Byteatern Kalmar Länsteater
Dalateatern
Folkteatern Gävleborg
Folkteatern Göteborg
Giron Sámi Teáhter
Estrad Norr
Länsteatern på Gotland
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr
Oktoberteatern
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Regionteater Väst
Smålands Musik och Teater
Scenkonst Sörmland
Scenkonst Västernorrland
Teater Västernorrland
Norrdans
Teater Halland
ung scen/öst
Västmanlands Teater
Västanå Teater
Västerbottensteatern/Unghästen
Örebro Teater
Östgötateatern

_________________________________

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /