Camilla Arvidsson
musiker, violin
Email camilla.arvidsson(a)regionsormland.se
Telefon 0705-24 45 09

Åsa Karlberg
musiker, flöjt
Email asa.karlberg(a)regionsormland.se
Telefon 0764-95 08 76

Anette Kumlin
musiker, oboe
Email anette.kumlin(a)regionsormland.se
Telefon 0764-95 08 55

Ingela Schale Berghagen
skådespelare
Email ingela.schaleberghagen(a)regionsormland.se
Telefon 0708-47 76 34

Foto av Tina Axelsson; Jag lever - jag lever! (poesiteater 2016)