Anders Westbom
teknisk chef
tf scenkonstchef till och med 2019-02-28
Email anders.westbom(a)regionsormland.se
Telefon 0705-45 75 65

Maria Weisby
regissör Ett dockhem
Maria med ett regiuppdrag inom Scenkonst Sörmlands verksamhet, fram till 2019-07-14
Email maria.weisby(a)regionsormland.se
Telefon 016-10 55 96 eller 0761-13 12 73

Foto av Oscar O'Ryan; Adagio for a hacked life (2016)