Ledningsgrupp

Anders Westbom
teknisk chef
tf scenkonstchef till och med 2019-02-28

Email anders.westbom(a)regionsormland.se
Telefon 0705-45 75 65

Maria Weisby
Från 2018-10-01 till 2019-06-24 arbetar Maria Weisby enbart med ett
regiuppdrag inom Scenkonst Sörmlands verksamhet

Email maria.weisby(a)regionsormland.se
Telefon 016-10 55 96 eller 0761-13 12 73

Foto av Oscar O'Ryan; Adagio for a hacked life (2016)

Kommentarer (0)

Du måste vara inloggad för att kommentera