Maria Weisby
Regiuppdrag inom Scenkonst Sörmlands verksamhet, fram till 2019-07-14. Konstnärlig chef, från 2019-09-02
Email maria.weisby(a)regionsormland.se
Telefon 016-10 55 96 eller 0761-13 12 73

Anders Westbom
teknisk chef
Email anders.westbom(a)regionsormland.se
Telefon 0705-45 75 65

 

Foto av Markus Gårder. Ett dockhem, skådespelare Anders Jacob och Siham Shurafa (2019)