Pontus Langendorf
scenkonstproducent, musik
Email pontus.langendorf(a)regionsormland.se
Telefon 016-10 55 74 eller 0706-28 66 88

Ismo Railisson
scenkonstproducent, musik
Email ismo.railisson(a)regionsormland.se
Telefon 016-10 55 73 eller 0764-95 22 66

Annette Taranto Fuller
scenkonstproducent, dans
Email annette.taranto.fuller(a)regionsormland.se
Telefon 0736-35 44 75

Rebecka Melin
scenkonstproducent, teater
Email rebecka.melin(a)regionsormland.se
Telefon 0705-55 12 54

Yvonne Granath 
scenkonstproducent, teater (arbetar 50%)
Email yvonne.granath(a)regionsormland.se
Telefon 0737-59 89 64

Helene Hultberg
scenkonstproducent, teater (deltidssjukskriven, arbetar 25%)
Email helene.hultberg(a)regionsormland.se
Telefon 0703-78 62 44

Cecilia Mörnhed
scenkonstproducent, teater (tjänstledig till och med 2020-06-30)

Bild från teaterproduktionen Fly me to the moon, våren 2020.
Foto Micke Sandström