Anders Westbom
teknisk chef
Email anders.westbom(a)regionsormland.se
Telefon 0705-45 75 65

Heikki Kiviaho
tekniker
Email heikki.kiviaho(a)regionsormland.se
Telefon 016-10 55 80

Anna Hammar
teknik/rekvisitör
Email anna.hammar(a)regionsormland.se
Telefon 0702-03 09 37

Johanna Lovén
teknik/kostymör
Email johanna.loven(a)regionsormland.se
Telefon 0767-24 70 51

Foto av Akira Öberg; Attachment (skolutbud ht 2016-vt 2017)