Scenkonst Sörmland

Scenkonst Sörmland fungerar både som länsmusik och länsteater. Vi är de enda i Sverige som har en unik uppbyggnad med tre arbetsfält:

1. Egna produktioner och samproduktioner, gästspel

2. Stöd till teater och musikverksamhet

3. Arbeta för att främja film och dans inom Film i Sörmland och Dans i Sörmland.

Vision 
Scenkonst Sörmlands vision är att vidga vyer och väcka engagemang.

Verksamhetsidé 
Scenkonst Sörmland producerar, förmedlar och arrangerar musik, teater, dans och film samt jobbar med pedagogisk verksamhet. Scenkonst Sörmland vänder sig till barn, ungdomar och vuxna i hela Sörmland.

Uppdrag och omfattning 
Grunduppdraget är att ge alla barn och unga mellan 5 och 15 år två föreställningar/konserter per år i ett rikt och varierat utbud. Det är vårt avtal med länets kommuner, sedan länge.

Scenkonst Sörmland vänder sig även till den vuxna publiken genom musikserier och offentliga föreställningar. Under 2016 spelade vi ca 1000 föreställningar och konserter och nådde en publik på cirka 75 000 personer.

Organisation och finansiering 
Scenkonst Sörmland styrs politiskt av landstingets nämnd för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Maria Weisby är chef för Scenkonst Sörmland. Vi är en del av Kultur & Utbildning Sörmland, Landstingets kultur- och utbildningsförvaltning. Verksamheten finansieras av en del Landstinget Sörmland, länets nio kommuner samt Statens Kulturråd.

Film i Sörmland och Dans i Sörmland 
Sedan år 2008 tillhör Film i Sörmland och Dans i Sörmland Scenkonst Sörmlands organisation. 

Film i Sörmland är ett regionalt resurscentrum för film och video. Uppdraget är att arbeta med rörlig bild i hela länet. Det sker genom praktiskt arbete med barn och ungdom samt pedagogisk fortbildning.

Dans i Sörmland har som syfte att;

Bredda intresset för dans

Få alla elever inom skolan att möta dansen som konstform, dels i eget skapande, men också som scenkonst och kulturhistoriskt arv

Skapa ett nätverk för dansen i länet

Ge fler möjlighet att uppleva dans som konstart

Ge dansare - båda amatörer och professionella - möjlighet att utvecklas inom dansen

Scenkonst Sörmland