Nu stärks kulturen och scenkonsten ytterligare i länet. I mitten av april samlade Scenkonst Sörmland hela sin verksamhet inom teater, musik, dans och film under ett och samma tak i en av Eskilstunas mest expansiva stadsdelar - Munktellstaden. Utöver moderna kontorsarbetsplatser erbjuder Scenkonst Sörmlands nya hus även en dansstudio, en konsertsal och en blackbox (teater).

När den nya lokalen togs i bruk den 14 april 2014 flyttade också den nuvarande verksamheten i Nyköping till de nya lokalerna i Eskilstuna. Det innebär att alla konstområden, så som musik, teater, dans och film, inom Scenkonst Sörmland sitter tillsammans. Det skapar starka förutsättningar för att bedriva en professionell kulturverksamhet som är helt anpassad för dagens och framtidens kulturbehov i länet, med extra fokus på barn och unga.

Gå en rundvandring i huset! (klicka) (film från 2014)

– Äntligen får våra anställda inom scenkonsten en anpassad och bra arbetsmiljö och fasta lokaler att utgå ifrån, repetera och framträda i, säger Åsa Kratz (S), ordförande Scenkonst Sörmland. För att även i framtiden kunna vara så mobila i länet som vi historiskt varit, behövs en tydlig fast punkt att utgå ifrån. Hela Sörmland är fortfarande vår scen och självklart ska länets alla invånare få tillgång till professionell scenkonst även i fortsättningen. Satsningen ger alla inblandade en ännu större möjlighet till utveckling av vår fantastiska verksamhet.

– Vi är så glada för denna satsning på scenkonsten i Sörmland! Äntligen blir vi samlade under ett tak i verksamhetsanpassade lokaler. Att utgå från en plats är identitetsskapande och oerhört värdefullt för att kunna utveckla vårt regionala uppdrag, säger Maria Weisby, Scenkonstchef på Scenkonst Sörmland.


Del av expansiva Munktellstaden i Eskilstuna
Scenkonst Sörmlands nya hus ligger i Munktellstaden, en av Eskilstunas mest expansiva stadsdelar i bevarade kultur-historiska miljöer. Den övergripande målsättningen för Munktellstaden är att den ska vara en levande stadsdel med huvudinriktning mot kultur, idrott och fritid samt upplevelsenäring och kunskapsföretag.

Nu ser vi fortsättningen på omvandlingen av Munktellstaden som påbörjades för cirka tio år sedan. Med det nya Munktellbadet, en ny arena och cirka 400 nya bostäder kommer Munktellstaden att förändras och bli mer trivsam. Tillgängligheten till området blir ännu viktigare och arbete pågår för att lösa trafiken på ett bra sätt.