Scenkonst Sörmland styrs politiskt av Region Sörmlands nämnd för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Klicka på denna länk för att läsa mer om Region Sörmlands politiska organisation.