Scenkonst Sörmland styrs politiskt av landstingets nämnd för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Vänligen klicka på denna rad för att se se vilka ledamöter som sitter i nämnden.