På bilden ser man de 4 kvinnor som sitter i Scenkonst Sörmlands konstnärliga råd. Dessa kvinnor skall arbeta med att verksamhetens konstnärliga riktlinje framåt.

Scenkonst Sörmlands konstnärliga råd

Under 2020 instiftades ett konstnärligt råd på Scenkonst Sörmland. Personen som leder detta råd är Scenkonst Sörmlands konstnärliga chef Maria Weisby (längst till vänster på bilden).

Konsten och kulturen är av stor betydelse inte minst i svåra tider. Den speglar samhället och ger perspektiv på historia och samtid. Genom sin frihet kan konsten ställa komplexa frågor och utmana konventioner och normer. Genom samverkan och dialog med omvärlden blir konsten relevant och vidgar perspektiven. Bildning är ett fundament för demokratin och konstens kärna vilar på kunskap, kreativitet och kritiskt tänkande.

Vill du veta mer om detta konstnärliga råd och hur de arbetar, kontakta gärna Maria Weisby via e-post.

Medlemmar och sakkunniga är: 

Åsa Söderberg
Utbildad dansare som fortbildade sig till pedagog och utvecklade gymnasieskolans estetiska program som nationell fortbildare. Regional danskonsulent i Västerbotten och i den rollen utvecklade hon Norrlandsoperans danssatsning och blev institutionens första danschef. Från 2007 till 2019 VD/konstnärlig ledare för Skånes Dansteater. Suttit i olika styrelser inom scenkonsten som exempel Dansens Hus.
Bild, tvåa från vänster.
Fotograf Grahan Adey/Skånes Dansteater. 

Elise Einarsdotter
Pianist med jazz och folkmusik som tyngdpunkt. Medverkat i konserter, TV och radiosändningar samt skivproduktioner nationellt och internationellt.  Hon är även lovordad tonsättare av till exempel körverk och solostycken för piano. Årligen sedan 2004 arrangör av en konsertserie med gäster på Oktoberteatern. 2019 förärades hon Kungliga Musikaliska akademiens Medalj för Tonkonstens Främjande och samma år fick hon Sveriges Radios Jazzpris, Guldkatten. Suttit i olika styrelser inom musiken som exempel SKAP och STIM.
Bild, trea från vänster.
Fotograf Isabelle Minou. 

Mia Winge
Dramaturg inom främst teater, men även musikteater, dans och cirkus. Har även regisserat på sin nuvarande arbetsplats Kulturhuset Stadsteatern/Stockholms Stadsteater ett flertal gånger och även externt. Är numera knuten till Kulturhuset Vällingby/Husby som främst dramaturg men även regissör Programlägger deras serie med författarsamtal Bokmåndag och har även ansvarat för flera samarbeten med externa parter.  Har även skrivit manus till olika föreställningar baserat på texter och koncept. Suttit i  Svenska Regissörsföreningens styrelse.
Bild, fyra från vänster.
Fotograf Petra Hellberg/Kulturhuset Stadsteatern.

 

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /