Compoz är ett unikt ljudkonstprojekt som utforskar nya möjligheter att styra ljud med kroppen utifrån olika individers förmåga. Det har skapats och utvecklats tillsammans med konstnärer med olika intellektuella funktionsvariationer i tre arbetsgrupper – rörelse, musik och text.

Compoz består av flera verk – flera fiktiva rum och samtliga ljudkonstverk är interaktiva. Åskådaren/deltagaren påverkar genom sin närvaro i rummet vad som låter – och hur det låter. Sensorer i rummet registrerar aktiviteten och rörelsen, och det påverkar i sin tur det ljudlandskap som spelas upp i högtalarna. Varje grupp eller enskild besökare skapar sin egen version av respektive verk och resultatet låter aldrig likadant.

Compoz är utvecklat av Audiorama tillsammans med Musikcentrum Öst, Kapellet, koreograf Anna Källblad och Medis5 med stöd av Arvsfonden.

Denna konsert kommer att turnera i de sörmländska skolorna
(5 år - årskurs 3) under läsåret hösten 2018 och våren 2019.