- om normer och identitet

Tänk dig att du sitter på en klassåterträff 20 år senare. Då får du plötsligt veta saker om några av dina gamla klasskamrater som du inte hade en aning om. Saker som kanske vänder upp och ner på din världsbild och utmanar dina värderingar.

Att våga och få vara den man är, är inte en självklarhet för alla. Fortfarande kan inte HBTQ-personer leva fritt och säkert och självmordsfrekvensen bland unga transpersoner är hög.

För att bryta normer krävs mod och för att förändra attityder behövs kunskap och medvetenhet om att det vi gör och säger har betydelse för andra.

Tre skådespelare och en dramapedagog kommer till er klass där de under två lektionstimmar ger föreställning och workshop om normer och HBTQ.

Produktionen produceras av Teater Martin Mutter i nära samarbete med RFSL och utgår från Artikel 3 i FN:s mänskliga rättigheter: ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”

Denna föreställning kommer att turnera i de sörmländska skolorna
(årskurs 8 - årskurs 9) under läsåret hösten 2018 och våren 2019.