BULL är en stark historia om mobbning och trakasserier. Med en rapp dialog skildrar föreställningen hur människan använder så väl ord som handlingar för att gör andra osäkra och tillskansa sig en högre position i gruppen.

Pjäsen skärskådar detta beteende som existerar överallt oavsett ålder och lyfter även fram de bakomliggande värderingarna.

BULL utspelar sig på ett kontor men dessa fyra individers beteende skulle lika gärna kunna ske i ett lärarrum eller på en skolgård. BULL belönades 2013 som Best New Play vid The National Theatre Awards, UK, och spelas nu i Sverige av Teateri.

Denna föreställning kommer att turnera i de sörmländska skolorna (årskurs 7 - årskurs 9) under läsåret hösten 2018 och våren 2019.