Ungdomarna Erik och Märta lämnar 40-talets Hedeby med fattigdom, arbetslöshet, alkoholism och social utsatthet för drömmen om ett bättre liv i storstaden Stockholm.

Men drömmen uteblir.

Livet i Stockholm blir inte vad de tänkt sig utan präglas av ensamhet , utanförskap och återigen arbetslöshet. Erik förtärs av hemlängtan men att återvända är ett för stort nederlag. Vad ska man återvända till?

Parallellt med Erik och Märtas historia får vi följa Ayla, en nyanländ flykting från Syrien, i dagens Sverige. Hon får Hedebyböckerna i SFI-undervisningen och känner igen sig i Erik och Märtas våndor. Delar av familjen finns kvar i det gamla landet och drömmen om livet i den nya världen kolliderar med verkligheten. Är man otacksam om man längtar hem?

Fritt efter Sven Delblancs Hedebysvit. Föreställningen produceras av Nya Teater Sörmland.

Denna föreställning kommer att turnera i de sörmländska skolorna (årskurs 6 - årskurs 9) under läsåret hösten 2018 och våren 2019.