- en föreställning om barnets rättigheter

Kan alla vara med på lika villkor? Kan ord göra ont? Måste man dela med sig av sina hemligheter fast man inte vill? Det är några av de frågor som barnen Lika och Olika ställs inför i den här föreställningen. På deras upptäcktsfärd i leken möter de bland andra dockan Iris som inte kan se men läsa. Kan hon verkligen följa med dem på deras äventyr fast hon inte ser?

Följ med barnen på en upptäcktsfärd med härlig musik och massor av lek, men också svåra dilemman. Föreställningen produceras av Teater Kung och Drottning och utgår från barnkonventionen. En utarbetad lärarhandledning finns för att tillsammans med barnen reflektera vidare kring temat efter förställningen.

Denna föreställning kommer att turnera i de sörmländska skolorna
(5 år  - årskurs 1) under läsåret hösten 2018 och våren 2019.