Hur tråkigt kan man ha!? Alina och Maxie är ensamma i klassrummet och har fått en ”time out”. Kanske för att de inte satt exakt superstilla precis exakt hela tiden som de skulle. Eller för att de kanske inte pratade tillräckligt mycket och sa exakt de saker som det tydligen förväntades att de skulle säga. Så mycket tråkigare än så här blir det knappast, det är en helt värdelös eftermiddag, det är det enda Alina och Maxie är överens om. Till att börja med...

Ut med tiden är en föreställning om tristess, lek och olikhet. Föreställningen handlar om alla barns rätt till den fria leken och om hur tristess är en förutsättning för att den ska uppstå. Det här är en föreställning om att olikheter ofta är mindre betydelsefulla än det vi har gemensamt. Det är en berättelse om två unga personer som, via leken och det gemensamma fantiserandet, hittar varandra bortom sina olikheter.

Föreställningen produceras av 4.e teatern.

Denna föreställning kommer att turnera i de sörmländska skolorna (förskoleklass - årskurs 3) under läsåret hösten 2018 och våren 2019.