Filmstöd i skolan

Om du som pedagog aktivt vill arbeta med film i skolan finns flera olika alternativ att få stöd till den verksamheten.

Kulturrådet
- Skapande skola

Skapande skola är en satsning för mer kultur i förskolan och grundskolan där skolans huvudman söker pengar hos Kulturrådet för att engagera konstnärligt yrkesverksamma personer. Det kan handla om att elever får se en filmupplevelse på bio, scenkonstföreställning eller att eleverna deltar i ett kulturprojekt. I ansökan bör man redogöra för vem som söker bidraget, en strategisk handlingsplan och vilka planerade insatser man tänkt sig. Ansökan skickas in i början av vårterminen.

Länk till Kulturrådets sida om skapande skola

Svenska Filminstitutet 
- stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Ansökan skickas in två gånger per år. Sista ansökningsdag för våren är 31 mars och för hösten 15 oktober. Stödet kan sökas av kommunalförvaltning som till exempel kommun, skola, bibliotek, kulturskola eller annan organisation som drivs av kommunal finansiering.

Länk till Svenska Filminstitutets sida om kommunal finansiering.

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /