På bilden ser vi tre av Sörmlands rösträttscoacher.

Rösträtt - sång på förskolan

Något som Scenkonst Sörmland tror starkt på är att alla barn ska få tillgång till sin egen röst och uppleva sångglädje. Genom projektet Rösträtt – sång på förskolan vill vi inspirera barn och pedagoger att sjunga mer i sin vardag.

Genom Rösträtt – sång på förskolan ska förskolor ges möjlighet att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten, utifrån barnens egna tonarter och stämband.

Vill du läsa mer om vad som gäller för dig som pedagog? Klicka här!

Just nu erbjuder vi fortbildning för dig om pedagog i Strängnäs och Eskilstuna!

Namnet Rösträtt står för två saker. Att använda sin röst på rätt sätt. Och rätten att använda sin röst i ett demokratiskt perspektiv, med möjlighet till inflytande och delaktighet. Vi skapar förutsättningar för att förskolor ska investera i kunskap, idéer och material.

Med projektet vill vi göra en radikal och genomgripande insats för sång på små barns villkor.

I Sörmland har vi just nu fyra utbildade rösträttcoacher med bakgrund från olika musikgenrer som folkmusik, opera och pop. På bilden ses Karin Ericsson Back (till vänster), Daniel Svensson (i mitten) och Johanna Brun (till höger) som är tre av våra röstcoacher. Den fjärde röstcoachen är Cornelia Stjernlöf. 

Scenkonst Sörmland fortsätter att hitta och utbilda nya rösträttscoacher, och ifall du blir nyfiken på att veta mer om vårt arbete med Rösträtt – sång på förskolan är du välkommen att kontakta vår projektledare Ingrid Falk.

Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungliga Musikaliska Akademien. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum.

Vill du veta mer?

Kika på länkarna för att ta del av ytterligare information om projektet och hur just du kan arbeta med Rösträtt.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till Rösträtt – sång på förskolan, via Unga Musik i Syds sidas. 

Det finns även en app för telefoner eller surfplattor att tillgå med mycket information och som ett lekfullt musik- och rytmikpedagogiskt verktyg för liten och stor. Läs mer om appen här!

Sjungande barn – ett initiativ från Kungliga Musikaliska Akademien 
Läs mer här!

Film från projektet Rösträtt - sång på förskolan, i Sörmland. 

Foto på Ingrid Falk

Kontakt

Ingrid Falk

(Scenkonstproducent, musik 50%)

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /