Rösträtt - sång på förskolan

Något som Scenkonst Sörmland tror starkt på är att alla barn ska få tillgång till sin egen röst och uppleva sångglädje. Genom projektet Rösträtt – sång på förskolan vill vi inspirera barn och pedagoger att sjunga mer i sin vardag.

Genom Rösträtt – sång på förskolan ska förskolor ges möjlighet att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten, utifrån barnens egna tonarter och stämband.

 

NAMNET RÖSTRÄTT STÅR FÖR TVÅ SAKER

- att använda sin röst på rätt sätt.

- rätten att använda sin röst i ett demokratiskt perspektiv, med möjlighet till inflytande och delaktighet.

Rösträtt – sång på förskolan ger verktyg för röst- och sångmetodik till pedagoger och barn på förskolor i Sörmland. Scenkonst Sörmland vill på detta sätt utveckla och stärka barnsången i förskolan. Vi vill uppmuntra till mer sång, inspirera till vidare utveckling samt ge kunskap om röstvård och röstteknik på ett lekfullt sätt.

Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungliga Musikaliska Akademien. 

SIDHÄNVISNINGAR

Rösträtt - för dig som pedagog

Rösträtt - för dig som rektor

Rösträtt - fortbildning

Rösträtt - länkskafferi

MER INFORMATION

Här kan du läsa mer om bakgrunden till Rösträtt – sång på förskolan

Scenkonst Sörmland fortsätter att hitta och utbilda nya rösträttscoacher, och ifall du blir nyfiken på att veta mer om vårt arbete med Rösträtt – sång på förskolan är du välkommen att kontakta vår projektledare Ingrid Falk via e-post. 

 

Foto på Ingrid Falk

Kontakt

Ingrid Falk

Projektledare Rösträtt - sång på förskolan

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /