Film & Produktion

Film i Sörmland har i uppdrag att stödja sörmländska filmare i deras produktion av kort- och dokumentär (upp till 58 min) genom att erbjuda nätverk, utbildningar, coachning, teknikstöd och ekonomiska stöd.

Stöden syftar till att du som gör film ska bli uppmärksam och kunnigare på alla delar av en filmproduktion. Du ska vara lika fokuserad på den produkt du vill skapa, och hur den ska marknadsföras och visas, som på själva inspelningssituationen.

Film i Sörmland står även bakom ett antal arrangemang med tydlig inriktning mot unga och nya filmare. 

VILKA STÖD FINNS ATT SÖKA

TALANGPROGRAM OCH KURSER
Under året arrangeras enstaka träffar, exempelvis kring teknikutrustning, men också längre talangprogram. Genom att delta höjer du din kunskapsnivå och därmed kan du bli berättigad till större stöd. Kurser och talangprogram är gratis och presenteras under hela året. Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev så får du alltid information om aktiviteter på gång. 

TEKNIKSTÖD
Vi har viss tekniskutrustning för utlåning. För att söka teknikstöd måste du ha god framförhållning och göra ansökan via formulär som du hittar till höger. Efter att du godkänts av Film i Sörmland för tekniklån kan du titta igenom listan med den utrustning vi förfogar över och boka den teknik du vill ha. Teknikstöd delas ut löpande under året men du måste göra en ansökan för att bli godkänd för tekniklån.

PRODUKTIONSSTÖD OCH FILMSTIPENDIUM
Storleken och omfattningen av stödet kan variera mellan olika filmprojekt. Filmverksamheten fördelar ekonomiskt stöd om totalt 100 000kr/år. Stödet kan sökas vid tre ansökningstillfällen per år och handläggningstiden är fyra veckor. Det går inte att söka retroaktivt.

Kontakta oss gärna också för mer information!

Film i Sörmland
John Engellaus Gata 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-10 55 16
E-post: info.filmisormland@regionsormland.se 

Kontakt

Carin Granath

Filmkonsulent

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats

Läs mer
logotyp scenkonst sörmland /