Filmsommarjobbare gör film 2022.

Göra film

Film i Sörmland har i uppdrag att stödja sörmländska filmarbetare i deras processer och projekt. Genom våra olika verksamhetsdelar stöttar vi filmare i olika stadier, såväl de som är nya i sin yrkesroll som de som är mer etablerade.

Vi arrangerar också nätverksträffar där du får lära känna Sörmlands övriga filmarbetare, ta del av seminarium och fortbildning. Hör av dig till oss för att hamna på våra utskick!

Filmkurs för seniorer

Med en iPad och appen iMovie skapar vi enkelt film om en historia från förr eller om något spännande som hände igår. Mer INFO HÄR!

Barnfilmsresidens

Doreen Ndagire är manusförfattare till barnfilmsresidenset 2022!

Sök Scenkonst Sörmlands olika FILMSTÖD

Film i Sörmland stödjer filmare och filmprojekt i Sörmland. Du kan söka stöd för ditt filmprojekt oavsett vilken fas det är i, om det är under utveckling, inspelning eller vid postproduktion.

FRAME 2023 

Frame - Short Film Fest är Sörmlands årliga tävling för regionala filmare, men också en arena för ny kunskap och en mötesplats för både dig som mer etablerad filmarbetare och för dig som är ny filmskapare. 

Kontakta oss gärna också för mer information!

Film i Sörmland
John Engellaus Gata 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-10 55 16
E-post: info.filmisormland@regionsormland.se 

Foto på Joakim Wassberg

Kontakt

Joakim Wassberg

Filmkonsulent

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /